Expertmeetings MIME - Universiteit van Amsterdam - Windesheim - Studio taalwetenschap

 

Meertaligheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Amsterdam

Zie eerste bijeenkomst op 15 maart 2016

Zie tweede bijeenkomst op 11 oktober 2016

Publiek debat "Meertaligheid in het Onderwijs: Wet- en regelgeving en beleid" 23 mei 2017

Zie derde bijeenkomst op 2 oktober 2017

Uitnodiging voor de volgende bijeenkomst : 27 juni 2018

Verslag en oprichting NOMinA - Netwerk Onderwijs en Meertaligheid in Amsterdam

 

zie ook website MIME

Last update: vdm 18 September 2018